Historia

Nasza Biblioteka nosiła pierwotnie nazwę Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Radkowie. Pierwsza Księga Inwentarzowa została opieczętowana przez Starostę Powiatowego dnia 10.11.1947 roku, dlatego tę datę uznaję się za początek działalności biblioteki. Zalążek księgozbioru na który składało się 926 woliumów przekazany był z Powiatowej Biblioteki Publicznej we Włoszczowie. Warto zaznaczyć, że od roku 1956 zgromadzono 4060 woliumów. Pierwszą książką, która została odnotowana w księdzę była "Społeczna genealogia inteligencji Polskiej" J.Chałasińskiego. Niestety nie znajdziemy jej na półkach. Jak większość pozycji z ówczesneg zbioru, została wykreślona z inwentarza jako "zaczytana-zniszczona". Księgozbiór jak na owe czasy było zróżnicowany. Biblioteka dysponowała najbardziej poczytaną literaturą ówczesnych klasyków polskich i obcych. Posiadała także ksiązki przyrodnicze,historyczne oraz cały wachlarz pozycji dotyczący rolnictwa,ogrodnictwa oraz upraw i chowu zwierząt. Gromadziła rownież materiały konferencyjne oraz dzieła zgodne z ówczesną myślą filozoficzną i społeczno-kulturową.Najstarsze książki sięgają z lat1956-1957.Przy omawianiu księgozbioru warto wspomnieć, iż początkowo biblioteki nie dokonywały samodzielnego zakupu książek, jednakże otrzymywały je od jednostki nadrzędnej.Na terenie Gromadzkiej Rady Narodowej funkcjonowały punkty biblioteczne zlokalizowane w Sulikowie,Krasowie,Chyczy oraz Dzierzgowie. Kierownikiem Gromadzkiej Biblioteki Publicznej od 1952 roku był Adam Szydłowski. Następnie funcję te pełnili kolejno: Bożena Kocela(1952-1964), Teresa Rajca(1964-1965), Elżbieta Kocela (1965-1975), Kazimiera Zimoląk (1975-2006), Magdalena Kowalczyk (2007-2021), Angelika Karolczyk
( 2019-2021) oraz obecnie funkcję Dyrektora pełni Pan Waldemar Równicki. Ustawą z dnia 28 listopada 1972 najmniejsze jednostki podziału terytorialnego Gromadzkie Rady Narodowe zlikwidowano. Powstały gminy. Radków należał wówczas do gminy Moskorzew. Biblioteka przyjęła nazwę Gminnej Biblioteki Publicznej w Moskorzewie-Filia w Radkowie.W 1982 roku reaktywowano gminę w Radkowie. W tym czasie również przeniesiono zbiory biblioteczne do jednego pomieszczenia, znajdującego się na parterze Domu Kultuy (do dnia dzisiejszego). Na terenie Gminy działały również dwie filie Biblioteczne w Bieganowie i Dzierzgowie, które z rokiem 1997 ze względów ekonomicznych zostały zlikwidowane.
Gminna Biblioteka Publiczna w Radkowie tak właśnie brzmiała nazwa instytucji, której początki sięgają I połowy XX wieku.

To właśnie biblioteka mogła rozwijać swoją działalność zgodnie z potrzebami mieszkańców okolicznych wiosek, kóre z czasem stawały się coraz liczniejsze.
Gminna Biblioteka Publiczna w Radkowie z dniem 1 lipca 2021 roku została przekształcona na Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radkowie.

Począwszy od 2007 roku do dnia dziejszego (z drobnymi zmianami) biblioteka ma na swoim koncie kilka incjatyw ( DKK- Dyskusyjny Klub Książki, projekt pn."Mała książka-Wielki człowiek). Warto wspomnieć, iż od kilku lat zaspokajamy potrzeby naszych mieszkańców oraz wzbogacamy zbiory biblioteczne, dzięki dofinansowaniu nowości wydawniczych czy również dużym wyborem prenumeraty. Centrum Kultury jak co roku bierze udział w nieseniu pomocy na WOŚP oraz organizuje liczne turnieje sportowe.
Księgozbiór Biblioteki wynosi 13.950 woliumów i co roku jego liczba się zmienia. Nowości wydawnicze zakupywane są ze środków budżetu oraz pozyskiwanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach  Programu Operacyjnego  Promocja Czytelnictwa.
Dzięki wyżej wymienionym działaniom, oraz wielu innym o charakterze promocyjnym ( informowaniu o ważnych wydarzeniach w prasie lokalnej,stronie internetowej oaz social mediach) nasza instytucja cieszy się powszechnym szacunkiem wsród mieszkańców.